Dorpsonderzoek Annen
Dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl
Mijn naam is Duco en ik doe de Lerarenopleiding Aardrijkskunde. Voor mijn opleiding volg ik het vak Dorpsonderzoek. De bedoeling van dit vak is om een dorp uit te zoeken in je omgeving en deze volledig uit te pluizen; hoe is het ontstaan, wat zijn belangrijke kenmerken uit de geschiedenis en hoe zijn deze vandaag de dag nog terug te zien? Het dorp dat ik heb gekozen is Annen, een esdorp in Drenthe. Op deze site is onder anderen het volgende te vinden:
 
de geschiedenis van Annen ||| mijn route door het dorp ||| tien interessante eigenschappen of punten in het dorp ||| Bronnen die ik gebruikt heb bij mijn onderzoek ||| een functie kaart van het dorp.
 

Verantwoording van de tien elementen

Een belangrijk onderdeel van deze site is het uitwerken van tien belangrijke elementen van het dorp Annen. Deze elementen worden niet voor niks gekozen; er zit stuk voor stuk een verhaal achter de elementen die de keuzes verklaren:

De Anner Oele
Deze uil is de mascotte van Annen; je komt hem overal in het dorp tegen. Hij is aan beide kanten van het dorp te zien en is ook nog eens her en der in tuinen te vinden. Deze uil is dus hét beeld van Annen en om die reden deel van de identiteit van het dorp! Daarnaast is het ook nog eens de bijnaam van de inwoners van Annen. Een belangrijk cultureel element dus.

De Brink
Annen wordt door de inwoners van het dorp ook vaak een brink dorp genoemd. De brink van Annen is namelijk voor het dorp erg belangrijk. Op de pagina Annen Vroeger wordt het (historisch) belang al kort uitgelegd. Op de aparte pagina van de brink wordt hier dieper op in gegaan en wordt er onder andere gekeken naar waarom de brink vandaag de dag nog zo belangrijk is voor het dorp en wat de functies van de brink zijn door de jaren heen. Historisch gezien is de brink misschien wel de meest belangrijke eigenschap van het dorp. Om deze reden verdient de brink een pagina voor zichzelf.
 
Het Gemeentehuis
Het (voormalige) gemeentehuis brengt ons terug naar de tijd dat er meer en kleinere gemeentes waren in Drenthe. Annen had in deze tijd de eer om het gemeentehuis in haar dorp te hebben staan. Het mooie verhaal hier achter geeft een beeld van de politieke en geografische veranderingen die Drenthe heeft ondergaan in de laatste jaren, vanuit het oogpunt van esdorp Annen. Het gemeentehuis is om deze reden een belangrijk politiek-historisch element.
 
De Haven en het Kanaal
De haven en het kanaal van Annen hebben er voor gezorgd dat het dorp goed bereikbaar werd. Het diende al belangrijk element binnen de infrastructuur en heeft er voor gezorgd dat het vervoer van goederen van en naar het dorp veel soepeler ging. Er zit achter het ontstaan en afbreken van de haven en het kanaal een rijk historisch verhaal. Dit element was voor het dorp Annen (en haar omgeving) van groot economisch belang.

De Molen
De molen van Dekens is niet zozeer gekozen vanwege haar technische kwaliteiten, maar vanwege haar interessante achtergrond. De molen heeft een rijke geschiedenis en geeft een goed beeld van hoe bezit en grond geërfd, gekocht of gemaakt kan worden. Door de molen als element te beschouwen, krijgen we een uitgebreid familienetwerk te zien die allemaal iets bijdroegen aan dit historische element.  Kortom: de molen laat zien hoe bezit kan worden doorgegeven aan de hand van een interessante stamboom.   
 
Hunebed D9
Hunebed D9 vertelt iets over de rijke geschiedenis van Annen, Drenthe en Nederland als geheel. Het vertelt iets over ijstijden en de vroegste volken die Drenthe bewoonde. Dit monument staat tegenwoordig midden in het dorp. Toch stond het monument er waarschijnlijk al lang voor het dorp gesticht werd. Het is dus niet alleen een belangrijk onderdeel van het dorp, maar van de gehele omgeving. En mede hierom is dit element gekozen om verder uit te pluizen.

Roelof Schuiling
Roelof Schuiling is één van Annen's meeste bekende en invloedrijke inwoners. Hij heeft veel betekend voor het aardrijkskunde onderwijs in Nederland. Hij is dan ook een belangrijk kenmerk van Annen en haar geschiedenis en voor het Aardrijkskunde onderwijs in het algemeen. Roelof Schuiling is dan ook uiterst geschikt om als element van Annen te dienen.

S & S week
De Sport en Spel week van Annen geeft een goed beeld weer de mentaliteit van Annen; een keer per jar zorgt deze week ervoor dat alle inwoners weer betrokken worden bij het dorp en dat zij onderling hechter worden. Dit is een uniek evenement; andere dorpen hebben misschien een vergelijkbaar initiatief, maar niet op een vergelijkbare schaal. Dit culturele element gaat dus voornamelijk in op de mentaliteit van de inwoners van het dorp. 

De Essen
Annen staat voornamelijk bekend als esdorp. De essen van Annen zijn dan ook altijd belangrijk geweest voor Annen. Op de pagina  Annen Vroeger wordt Annen en haar essen al uiteengezet. Op de pagina specifiek over de essen, wordt hier dieper op in gegaan. Daarnaast worden de essen door de jaren heen uitgewerkt, inclusief haar veranderingen en huidige locatie binnen het dorp. Voor esdorp Annen zijn de essen immers een belangrijk element, dat onmogelijk overgeslagen kan worden. 
 
De Boermarke
De Boermarke is één van de oudste bestuurlijke organisaties van het dorp. Het geeft ons inzicht in de politieke situatie tijdens het ontstaan van het dorp. Daarnaast is de Boermarke van Annen ook nog eens relatief groot voor een bescheiden dorp. Dit element geeft inzicht in de politieke geschiedenis van Annen en haar omgeving en is om deze reden uiterst relevant. Op de desbetreffende pagina wordt onder andere behandeld hoe de functie van de Boermarke door de geschiedenis heen veranderd is. 

Dit is een product voor persoonlijk gebruik en niet bedoeld voor commerciële doeleinden. 
 
Veel plezier!

 

student: Duco Spakman

studentnummer: 385948

NHL e-mailadres: Spak1400@student.nhl.nl

opleiding(en): Lerarenopleiding Aardrijkskunde

traject: Voltijd

code toetseenheid: TE.ECS.Vt.P.14.Veldw.Dorpsond.

begeleider: H.A van der Woude

examinator(en): H.A van der Woude

inleverdatum:19-06-2015

 

Door het inleveren van dit product verklaar ik dat het product eigen werk is en dat het vrij   
is van plagiaat.

 

Speciale dank gaat uit naar de werkgroep Oud-Annen, Roelof Kammer en iedereen die meegewerkt heeft aan het boek de brink rondom ANNEN rondom de brink. 

Daarnaast wil ik Marianne Mulders-Zonneveld graag apart bedanken voor haar geweldige hulp. Bedankt!