Dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl

de haven en het kanaal

In het zuidoosten van het dorp Annen is een kleine, oude haven te vinden. Deze haven, die op de foto hiernaast (Spakman, 2015) te zien is, is in de eerste helft van de vorige eeuw noodzakelijk geweest voor het dorp. Tegenwoordig heeft de oude haven van Annen een andere functie; het is een visvijver en één van de meest kenmerkende recreatie mogelijkheden van Annen.

De haven en het kanaal
Het verhaal van de haven van Annen begint in 1914. Annen is op dit moment niet erg goed bereikbaar.Kunstmest en turf werd vaak via het water vervoerd en aangezien Annen niet direct aan water ligt, werden de meeste producten eerst via de Hunze naar Spijkerboor vervoerd. Spijkerboor is een dorpje ongeveer drie kilometer ten noordoosten van Annen. Vanaf Spijkerboor werden de producten via het land naar Annen vervoerd.  Alle landbouwproducten werden in deze tijd nog met paard en wagen vervoerd. Dit proces duurde vaak lang en was niet effectief; veel wegen waren nog niet verhard. 
Annen zocht dus naar mogelijkheden om vervoer van goederen makkelijker te maken. Men besloot dus in 1914 om een kanaal aan te leggen tussen Annen en de Hunze, en via de Hunze naar het Annerveenschekanaal. Annen was nu via de Hunze verbonden met de andere kant van het Hunzedal. 

 

Het verloop van het kanaal

Op het kaartje hiernaast (EduGis, 2015 / http://kaart.edugis.nl/nederland.html#91 ) is het verloop van dit kanaal te zien. Als u op de afbeelding klikt wordt deze groter. Het kanaal begint in het zuidoosten van Annen. Via Annen stroomt het kanaal in een bijna rechte lijn richting de Hunze. Het kanaal gaat hier via een aquaduct over de Hunze heen. Aan de andere kant van de Hunze wordt het kanaal loodrecht aangesloten op het Grevelingskanaal. Annen is nu indirect ook verbonden met dorpen aan de andere kant van het Hunzedal. Het kanaal werd uiteindelijk zo'n vijf meter breed en 1,80 meter diep (Veenhof). 
Op het bovenstaande kaartje zien we het kanaal in twee kleuren. Het rode deel van het kanaal is inmiddels gedempt. Het blauwe deel van het kanaal bestaat nog.

Het einde van de haven en het kanaal

Door de jaren heen begon de scheepvaart steeds meer haar functie te verliezen. De infrastructuur van en naar Annen werd langzaam beter en effectiever. 
Daarnaast zorgde ook het aquaduct over de Hunze voor problemen. Het aquaduct verhinderde scheepvaart over de rivier en ook de afwatering bleek te verslechteren door het aquaduct. Hierdoor steeg het overstromingsgevaar in het gebied. Omdat het kanaal haar functie verloor en het aquaduct de omgeving hinderde, werd besloten om het project stop te zetten. Het kanaal werd deels gedempt en in 1953 werd ook het aquaduct gesloopt. Het kanaal van Annen was niet meer en de haven had haar functie verloren. Op de afbeelding hiernaast (Spakman, 2015) is het gedempte kanaal in de huidige tijd te zien. Naast de voormalige haven werden in de tweede helft van de vorige eeuw woningen geplaatst. De meest herkenbare plek binnen deze nieuwe woonwijk werd de Havenstraat.

Tegenwoordig ligt naast het gedempte kanaal een ijsbaan. De oude haven is nergens meer aan verbonden en dient als visvijver. Het is tegenwoordig een kenmerken recreatiegebied rijk aan Anner geschiedenis!

Maak jouw eigen website met JouwWeb