Dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl

de Boermarke

Een van de oudste bestuursmethoden van Annen is de Boermarke. Dit systeem houdt in dat de grootste boeren van het dorp, in dit geval Annen, het land rondom het dorp verdelen over alle boeren. Hierbij kregen de belangrijke boeren de mooiste en grootste stukken land. De boeren met minder inspraak kregen de kleinere stukjes. Een aandeel in marke werd ook wel een waardeel genoemd.

De oorsprong van de Boermarke
Dit systeem is al erg oud; het is waarschijnlijk in de dertiende eeuw ontstaan toen de Germanen zich op vaste plaatsten gingen vestigen. Naast de privé grond die de bewoners hadden, was er ook een gemeenschappelijk stuk grond. Deze werd door de bewoners met de meeste inspraak verdeeld. De boermarke van Annen is op dit systeem gebaseerd. 
Het woord marke betekent van oorsprong grens (Boermarke, http://www.annen-info.nl/index.php/boermarke), en verwijst ook naar de grens van het grondgebied van het dorp. Een kenmerk van de boermarke van Annen is dat zij niet alleen de landbouwgrond verdeelden, maar ook het brinkgebied dat het dorp Annen omringde. De boermarke van Annen had dus, vergeleken met andere dorpen uit die tijd, meer invloed. Daarnaast zorgde het onderhoud van de brinken van Annen ook voor brand- en timmerhout. Dit kon weer verkocht worden. 

Op de afbeelding rechtsboven ( Markegrens /http://www.drenthe.info/kaarten/website/geoportaal/?e=@GBI&p=DATASETLIST%7Cm ) Is de grens van de Marke van Annen te zien. Als op de afbeelding geklikt wordt, wordt deze groter. Als er naar de afbeelding gekeken wordt, is ook te zien hoe groot de Marke van Annen is; Annerveenschekanaal, Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor behoorden ook altijd tot de Marke van Annen. Dit is bijzonder, aangezien de Markegrens dus ook de rivier de Hunze overstijgt. De Boermarke vanAnnen had dus veel land te verdelen.

De Boermarke tegenwoordig

Annen is door de jaren heen ontzettend gegroeid. Deze groei vond voornamelijk plaats in de tweede helft van de twintigste eeuw. Doordat er meer ruimte moest komen voor woningen werd de landbouwgrond rond Annen steeds kleiner. Ook de brinkgordel die Annen vroeger omringde, was inmiddels voor een groot deel verdwenen. De functie van de Boermarke werd dus minder vanzelfsprekend. Op dit moment is het werk van de Boermarke Annen dan ook wat algemener geworden. Het bestuur houdt zich anno 2015 voornamelijk bezig met het onderhouden van de sloten en het verhuren van het jachtveld. Ook onderhoudt de huidige boermarke een aantal plekken in de omgeving van Annen. Daarnaast heeft het huidige Boermarke bestuur van Annen ook contact met andere marken binnen Drenthe. 

De Boermarke van Annen is één van de oudste bestuurssystemen die het dorp kent. Ook vandaag de dag bestaat de het bestuur nog. De Boermarke van Annen draagt nog steeds bij aan de rijke geschiedenis van Annen en is daarom een kenmerkende eigenschap van esdorp Annen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb