Dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl

Roelof Schuiling

Op de afbeelding hiernaast (Mulder, circa 1924) is Roelof Schuiling te zien. Roelof Schuiling is één van Annen's meeste bekende en invloedrijke inwoners. Hij heeft veel betekend voor het aardrijkskunde onderwijs in Nederland. Hij is dan ook een belangrijk kenmerk van Annen en haar geschiedenis.

Schuilings leven

Roelof Schuilings werd 27 mei 1854 geboren in Annen. Zijn ouders waren, zoals de meeste bewoners van Annen in die tijd, boeren. Het was vanzelfsprekend dat Roelof de boerderij van zijn ouders zou overnemen.  Het onderwijs trok de Annennaar echter meer en dit is dan ook de richting die hij op is gegaan. 

De vakken die Schuilings interesseerden, waren aardrijkskunde en Nederlands. Hij haalde in 1888 zijn certificaat om aan het Middelbare Onderwijs aardrijkskunde te geven. Vier jaar later haalde hij ook zijn certificaat voor het vak Nederlands. Hij heeft tot zijn zeventigste in het onderwijs gewerkt. Hij heeft naast het geven van aardrijkskunde en Nederlands ook andere leraren voor zijn vakken opgeleid. Ook hieraan is zijn invloed in het onderwijs dus al te merken. Afgezien van het docentschap heeft Roelof Schuiling ook in verscheidene aardrijkskundige werkgroepen gezeten. Dit is ook de voornaamste reden dat hij zo geprezen wordt. Hij heeft onder andere meegewerkt aan het maken en ontwerpen van Atlassen en heeft een gevarieerd aanbod aan schoolplaten gemaakt. Kenmerkend aan zijn schoolplaten en kaarten, was dat de landsgrenzen ondergeschikt waren aan landschapskenmerken (Brink, 2006).

 

Kaarten en platen
Een mooi voorbeeld van de eerder genoemde schoolplaten is de afbeelding hiernaast 
(Schuiling, 2014). Dit is de eerste schoolplaat die Roelof Schuiling gemaakt heeft. We zien hier de noord es van Annen. Deze is tegenwoordig niet meer te herkennen; er is op deze plek in Annen nu een woonwijk gebouwd. We zien op deze plaat dat de es een stukje hoger lag dan het dorp. Het dorp zien we rechts op de plaat, in de verte.
De afbeelding op de pagina de molen is ook van zijn hand.